Current:Home >Faculty >Faculty Directory

Faculty Directory

 • Department of Mechanical Design
 • Department of Mechanical Principles
 • Department of Mechanical Drawing
  • Tian Huaiwen(Professor)
  • Zeng Minghua(Associate Professor)
  • Chen Tianxing(Associate Professor)
  • An Weisheng(Associate Professor)
  • Yin Haitao(Lecturer)
  • Liang Ping(Lecturer)
  • Guo Shizhang(Lecturer)
  • Zhang Shengxia(Lecturer)
  • Sun Lili(Lecturer)
  • Lan Chunchun(Lecturer)
  • Yang Ningxue(Lecturer)
  • Yang Miao
  • Li Xiaotao
 • Department of Electromechanical Measuring and Controlling
 • Department of Manufacturing Engineering
  • Ding Guofu(Professor)
  • Qin Shengfeng(Professor)
  • Ma Shuwen(Associate Professor)
  • Li Rong(Associate Professor)
  • Xie Yanmin(Associate Professor)
  • Zou Yisheng(Associate Professor)
  • Jiang Lei(Lecturer)
  • Luo Zhengzhi(Lecturer)
  • Wang Jindong(Lecturer)
  • Qin Na(Lecturer)
  • Fu Jianlin(Lecturer)
  • Yang Dazhi(Lecturer)
  • Deng Jue
  • Zhang Jinghai
 • Department of Mechanical Manufacturing Basis
 • Department of Thermal Dynamic and Automotive Engineering
 • Department of Railway Vehicle Engineering
 • Department of Building Environment and Equipment Engineering
 • Tribology research institute
 • Department of Engineering Machinery
 • National Experimental Teaching Demonstration Center for Mechanical Basis
  • Li Lin
  • Xu Xiaomei
  • Luo Yalin
  • Mao Maolin
  • Cao Yongyan
  • Xu Yifan
  • Feng Hua
 • School of Mechanical Engineering Party Management
  • Zhan Feng(Associate Professor)
  • Zeng Donghong(Associate Professor)
  • Li Yi(Lecturer)
  • Sha Xiaoxue(Lecturer)
  • Liang Yan(Lecturer)
  • Xue Yujuan(Lecturer)
  • Xu Jialing
  • Dong Xiuli
  • Jiang Li
  • Jiang Qunhua
  • Wang Wei
  • Chen Qian
  • Li Xin
  • Cui Shunji
  • Zhang Hong
 • Counselor
  • Meng Fanchun(Lecturer)
  • Tang Xu(Lecturer)
  • Yu Nan(Lecturer)
  • Yu Hui(Lecturer)
  • Li Yanmei(Lecturer)
  • Ge Zhen(Lecturer)
  • Guo Lichang(Lecturer)
  • Li Jun
  • Yang Huaiyin
  • Hu Hao
  • Li Muxiao
  • Ma Nan
  • Cai Junjun
  • Wang Lianfu

  • Feng Jian(Associate Professor)
  • Zeng Xiangguang(Associate Professor)
  • Lei Zhixiang(Associate Professor)
  • Tang Yang(Associate Professor)
  • Wang Wei(Associate Professor)
  • Xie Min(Associate Professor)
  • Guo Shiwei(Associate Professor)
  • Liu Weiwei(Lecturer)
  • Tong Yongxin(Lecturer)
  • Liu Jianyang(Lecturer)
  • Li Min(Lecturer)
  • Li Yifan(Lecturer)
  • Cui Dabin(Lecturer)
  • Qi Xinhua(Lecturer)
  • Qi Li(Lecturer)
  • Jiang Shurong(Lecturer)
  • Zhang Lingling(Lecturer)
  • Du Hong(Lecturer)
  • Wu Lei(Lecturer)
  • Zhang Yanbing(Lecturer)
  • Li Huaixian(Lecturer)
  • Wang Haijun(Lecturer)
  • Fai Zhiyong(Lecturer)
  • He Jun(Lecturer)
  • Du Run(Lecturer)
  • Li Chunlin
  • Zhao Hongyu
  • Liu Shundong
  • Xu Fei
  • Tao Lin
  • Jia Lu
  • Cao Shu
  • Zhang Xi
  • Zhang Jing
  • Dong Xiaobing
  • Luo Bing
  • Shi Xishu
  • Qu Chunxiang
  • Wu Guangyan
  • Li Yandi
  • Lei Daiming
  • Bin Feng
  • Zhao L